دکتر نعمتی

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

رییس پژوهشگاه دانشگاه امام صادق علیه السلام

مشاور وزیر اقتصاد و راهبر مدارس سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتر بنیادی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ( دانشیار گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار)

عضو هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عضو کمیسیون دایمی پژوهشکده بیمه

انجام بیش از بیست پروژه صنعتی و مشاوره های صنعتی

نگارش بیش از یکصد و چهل مقاله معتبر علمی در نشریات علمی-پژوهشی، Scopus , ISI

نگارش و ترجمه چندین کتاب علمی تخصصی

دکتر حیدری

عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی

مدیر عامل سابق شرکت بیمه ایران معین

عضو هیئت عامل و معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک دی

دکتر دقیقی اصل

معاون پژوهشی سابق پژوهشکده بیمه 

مشاور سابق رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی 

مدرس دانشگاه های امام صادق (ع)، علامه طباطبایی، خاتم، شهید بهشتی، آزاد اسلامی

دکتر راد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
معاون نواوری و برنامه ریزی بیمه البرز
عضو هیات مدیره بیمه اتکایی ایران معین

دکتر صحت

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و بیمه دانشگاه علامه طباطبایی

عضو شورای تکافل و شورای پژوهشی و شورای نشر در پژوهشکده بیمه

دکتر مهدی منصوری بیدکانی

فارغ التحصیل دکتری اقتصاد
معاون مدیرعامل و عضو هیئت عامل بیمه ما
استاد اقتصاد اسلامی و بیمه دانشگاه مشهد
عضو کمیته تکافل پژوهشکده بیمه کشور

دکتر ایمان ارسطو

مدیرعامل شبکه نوآفرینی پلنت

مدیر بیمه های اندوخته ساز بیمه سامان

دکتر روزبه بالونژاد

مدیر گروه پژوهشی مطالعات کمی و سیاستگذاری اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی

دکتر شاهین طیار

دکترای مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی پژوهشگر و مدرس دانشگاه رئیس دفتر ریاست پژوهشکده بیمه

سجاد سیفلو

عضو هیات مدیره بیمه دانا

مشاور رییس پژوهشکده بیمه

رییس هیات مدیره کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید